Hợp tác Quốc tế

Các đối tác quốc tế:

- Đại học Kỹ thuật Quốc gia Matxcơva Bauman - LB Nga;

- Đại học Hàng không Matxcơva -LB Nga;

- Bộ môn Đo lường và Công nghệ thông tin - Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Nga Platov - LB Nga;

Hình ảnh tiêu biểu