Hợp tác trong nước
Các đối tác trong nước:
  • Đại học Quốc gia Hà Nội.
  • Đại học Bách khoa Hà Nội.
  • Đại học Quốc tế - ĐHQG TP HCM.
  • Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự.
  • Viện Công nghệ - Tổng cục CNQP.
  • Khoa Trang bị - Bệnh viện TW Quân đội 108; Bệnh viện 103 - Học viện Quân Y - Bộ Quốc phòng.


 

Hình ảnh tiêu biểu