Giới thiệu chung

       Lịch sử phát triển

      Khoa Kỹ thuật Điều khiển được thành lập theo Quyết định số 1170/HV do Giám đốc Học viện KTQS ký ngày 27 tháng 07 năm 1998, gồm các Bộ môn: Bộ môn Tên lửa (từ Khoa Vô tuyến điện tử), Bộ môn Kỹ thuật Điện (từ Khoa Động lực), Bộ môn Tự động và Kỹ thuật tính (từ Khoa Hóa Lý Kỹ thuật). Tháng 04/2001 thành lập thêm Bộ môn Điện tử Y sinh. Ngày 24/06/2011 Bộ trưởng BQP ký quyết định số 2238/QĐ-BQP thành lập Trung tâm nghiên cứu và phát triển các hệ thống điều khiển và thiết bị bay.

         Ngày 27 tháng 07 hàng năm là ngày truyền thống của Khoa Kỹ thuật Điều khiển.

         Nhiệm vụ:

                    - Đào tạo kỹ sư quân sự phục vụ cho an ninh quốc phòng  

                    - Đào tạo kỹ sư dân sự phục vụ các ngành kinh tế quốc dân.

                    - Đào tạo sau đại học: Thạc sĩ, Tiến sĩ khoa học kỹ thuật.

                    - Đào tạo các lớp ngắn hạn về khoa học kỹ thuật

                    - Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

Hình ảnh tiêu biểu