Giới thiệu chung

        Bộ môn Điện tử Y Sinh được thành lập năm 2001, có nhiệm vụ đào tạo thanh niên, học sinh đã trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Đại học vào Học viện Kỹ thuật Quân sự trở thành kỹ sư có trình độ khoa học kỹ thuật theo hệ chuẩn quốc gia thuộc khối các trường đại học kỹ thuật công nghiệp; có kiến thức tổng quan về kỹ thuật trang thiết bị y tế nói riêng và y sinh nói chung; có kiến thức chuyên sâu về thành phần cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các trang thiết bị y tế như: máy siêu âm, máy điện tim, máy chụp cắt lớp CT-scanner, máy chụp cộng hưởng từ hạt nhân, máy X-Quang, máy xét nghiệm sinh hóa, … Ngoài ra , bộ môn còn tham gia giảng dạy sau đại học, hướng dẫn cao học và nghiên cứu sinh.

       Tổng số cán bộ, giáo viên của Bộ môn gồm 15, trong đó: 13 trực tiếp tham gia giảng dạy; 01 đi đào tạo Tiến sỹ tại Đức; 01 Kỹ thuật viên.

      Tổ chức của Bộ môn gồm: 03 người trong BCN; 01 Trưởng PTN.

Ban Chủ nhiệm Bộ môn

1. GVC. TS Nguyễn Mạnh Cường, Chủ nhiệm Bộ môn

- ĐT:           0987.987849        E-mail: cuong.tung@gmail.com

- Ngày sinh: 23/10/1976

- Nhiệm vụ: Điều hành chung, định hướng phát triển và hoạt động học thuật của Bộ môn.

2. GVC. TS Nguyễn Phú Đăng, Phó Chủ nhiệm Bộ môn

- ĐT: 0978175696                                           E-mail: npdangdtys@yahoo.com.vn

- Ngày sinh: 1978

- Nhiệm vụ: Phụ trách đào tạo, công tác Đảng.

3. GVC. TS Đặng Thúy Hằng, Phó Chủ nhiệm Bộ môn, TPTN

- ĐT:           0989.980181        E-mail: hangdtys@gmail.com

- Ngày sinh: 1981

- Nhiệm vụ: Phụ trách NCKH, cơ sở vật chất, PTN.

Hình ảnh tiêu biểu