Các chuyên ngành đào tạo
        * Đào tạo Đại học:
          + Hệ quân sự: kỹ sư các chuyên ngành: Tên lửa,  Điện tử y sinh, Thiết bị điện tàu, Pháo tàu, Thiết bị điện xe và Trạm nguồn điện quân sự.

          + Hệ dân sự: Kỹ sư các chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa, Điện tử y sinh (thời gian đào tạo 5 năm); Văn bằng 2 chuyên ngành Tự động hóa (thời gian đào tạo 1,5 năm).
 
        * Đào tạo Cao học: (02 mã ngành, thời gian đào tạo 1,5 năm)

          + Tự động hóa

          + Điều khiển thiết bị bay
 
        * Đào tạo Tiến sĩ: (03 mã ngành) 
          + Tự động hóa
          + Điều khiển và điều khiển tối ưu

          + Điều khiển thiết bị bay

Hình ảnh tiêu biểu