Sơ đồ Website

I. Trang chủ

            1. Giới thiệu

·  Lịch sử phát triển

·  Lãnh đạo - Chỉ huy Khoa

·  Cán bộ giảng dạy

·  Hội đồng khoa học Khoa

·  Thành tích - Khen thưởng

·  Hình ảnh tiêu biểu

+ Hoạt động chung

+ Đào tạo sau đại học

+ Hoạt động KHCN

+ NCKH của học viên, sinh viên

·  Sơ đồ Website

·  Liên hệ

            2. Lịch công tác

· Lịch công tác Khoa

· Lịch công tác các bộ môn

· Lịch trực ban

· Thư điện tử

            3. Thư viện chuyên ngành

· Danh mục môn học

+ Bộ môn Động cơ

+ Bộ môn Ô tô

+ Bộ môn Xe xích, máy kéo

+ Bộ môn Máy xây dựng


· Giáo trình/Tài liệu

· Tư liệu tham khảo

            4. Liên kết Website

·  Bộ Giáo dục & Đào tạo

·  Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn

·  Viện Cơ khí động lực/Đại học Bách khoa HN

·  Khoa máy tàu biển/Đại học Hàng Hải

·  Viện Khoa học Công nghệ Hàng hải/ĐH Hàng Hải

·  Khoa Cơ khí/Đại học Giao thông vận tải

·  Khoa Cơ điện/Đại học Nông nghiệp

·  Khoa Kỹ thuật giao thông/Đại học Bách khoa TPHCM

·  Khoa Cơ khí giao thông/ Đại học Bách khoa Đà Nẵng

·  Khoa Cơ khí/Đại học Công nghệ Giao thông vận tải 

·  Khoa Cơ điện & Công trình/Đại học Lâm Nghiệp

            5. Thông tin việc làm

            6. Trao đổi góp ý

· Góp ý cho Website

· Diễn đàn

            7. Tin mới nhất

II. Tin tức - Thông báo

            1.  Thông báo

            2.  Tin hoạt động

III. Đào tạo

            1. Đại học - Cao đẳng

·  Kỹ sư  Ôtô

·  Kỹ sư Máy xây dựng

            2. Thạc sỹ kỹ thuật

· Chương trình Đào tạo

+ Kỹ thuật Động cơ nhiệt

+ Kỹ thuật Ô tô

+ Kỹ thuật Xe xích, máy kéo

+ Kỹ thuật Máy xây dựng

· Danh mục luận văn

            3. Tiến sỹ kỹ thuật

· Kỹ thuật Động cơ nhiệt

· Kỹ thuật Xe máy

IV. Nghiên cứu khoa học

            1.Định hướng KHCN

            2. Đề tài nghiên cứu

            3. Nhóm nghiên cứu

V. Hợp tác

1. Hợp tác

· Hợp tác trong nước

· Hợp tác quốc tế

2. Liên kết Website

·  Bộ Giáo dục & Đào tạo

·  Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn

·  Viện Cơ khí động lực/Đại học Bách khoa HN

·  Khoa máy tàu biển/Đại học Hàng Hải

·  Viện Khoa học Công nghệ Hàng hải/ĐH Hàng Hải

·  Khoa Cơ khí/Đại học Giao thông vận tải

·  Khoa Cơ điện/Đại học Nông nghiệp

·  Khoa Kỹ thuật giao thông/Đại học Bách khoa TPHCM

·  Khoa Cơ khí giao thông/ Đại học Bách khoa Đà Nẵng

·  Khoa Cơ khí/Đại học Công nghệ Giao thông vận tải 

·  Khoa Cơ điện & Công trình/Đại học Lâm Nghiệp

VI. Bộ môn & TT

            1. Bộ môn Động cơ              

· Giới thiệu chung

· Chức năng nhiệm vụ

· Cán bộ giảng dạy

· Cơ sở vật chất

· Các môn học

· Hình ảnh tiêu biểu

· Hợp tác trong, ngoài nước

· Liên hệ


            2. Bộ môn Ô tô.

· Giới thiệu chung

· Chức năng nhiệm vụ

· Cán bộ giảng dạy

· Cơ sở vật chất

· Các môn học

· Hình ảnh tiêu biểu

· Hợp tác trong, ngoài nước

· Liên hệ

            3. Bộ môn Xe xích, máy kéo

· Giới thiệu chung

· Chức năng nhiệm vụ

· Cán bộ giảng dạy

· Cơ sở vật chất

· Các môn học

· Hình ảnh tiêu biểu

· Hợp tác trong, ngoài nước

· Liên hệ

            4. Bộ môn Máy xây dựng

· Giới thiệu chung

· Chức năng nhiệm vụ

· Cán bộ giảng dạy

· Cơ sở vật chất

· Các môn học

· Hình ảnh tiêu biểu

· Hợp tác trong, ngoài nướ

· Liên hệ

            5.Trung tâm Cơ khí Động lực và ĐT nghề LXCG

· Giới thiệu chung

· Chức năng nhiệm vụ

· Cán bộ, nhân viên

· Cơ sở vật chất

· Liên hệ

VII. Học viên - Sinh viên

            1. NCKH Học viên, Sinh viên

· Đề tài đã nghiệm thu

· Đề tài đang thực hiện

· Đề tài định hướng

            2. CLB chuyên ngành

            3. Học viên - SV Đại học

            4. Học viên Cao học

            5. Nghiên cứu sinh

            6.Cựu Học viên, Sinh viên

            7. Cố vấn học tập

VIII. Đoàn thanh niên

            1. Tổ chức Đoàn

            2. Hình ảnh tiêu biểu

            3. Liên hệ

IX. Văn bản, quy chế

            1. Sổ tay

· Sổ tay Giảng viên

· Sổ tay NCS

· Sổ tay học viên cao học

· Sổ tay Học viên

· Sổ tay Sinh viên

            2. Quy định - Quy chế

            3.Văn bản khác     


Hình ảnh tiêu biểu

Hoạt động chung

 

Đào tạo sau đại học

 

 

Hoạt động KHCN


 

NCKH học viên, sinh viên

 

 

Sinh viên-Đoàn thanh niên