Hội đồng khoa học Khoa

 

Chủ tịch HĐ

PGS-TS Nguyễn Văn Dũng

(Lý lịch KH)

 

 Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
 Ủy viên
 Ủy viên
 GS-TS, NGƯT Đào Trọng Thắng
 PGS-TS Lê Trung Dũng
 PGS-TS, Trần Quang Hùng
 GS-TS, NGƯT Chu Văn Đạt
TS Nguyễn Viết Tân

(Lý lịch KH)

(Lý lịch KH) 

(Lý lịch KH)

(Lý lịch KH)

(Lý lịch KH)
  
       

  Thư ký HĐ

TS Lương Đình Thi

 Ủy viên

TS Võ Văn Trung

(Lý lịch KH)

 Ủy viên

TS Nguyễn Văn Trà

(Lý lịch KH)

 Ủy viên

     TS Vũ Quốc Bảo

(Lý lịch KH)

 

Hình ảnh tiêu biểu

           Hoạt động chung 

         Đào tạo sau đại học

 

            Hoạt động KHCN