Định hướng Khoa học công nghệ

  • Nghiên cứu động lực học và độ bền kết cấu các trang thiết bị Cơ khí động lực, phương tiện cơ giới.
  • Khai thác các kết cấu mới, hiện đại trên trang thiết bị Cơ khí động lực và phương tiện cơ giới.
  • Chẩn đoán tình trạng kỹ thuật các trang thiết bị Cơ khí động lực và phương tiện cơ giới.
  • Khôi phục tình trạng kỹ thuật của trang thiết bị Cơ khí động lực sau niêm cất dài hạn. Chuẩn hoá chu kỳ bảo dưỡng, sửa chữa các loại phương tiện cơ giới cho phù hợp điều kiện Việt Nam.
  • Thiết kế, chế tạo vật tư, phụ tùng thay thế cho các thiết bị Cơ khí động lực, phương tiện cơ giới.
  • Ứng dụng tiến bộ KHKT nhằm cải tiến, hiện đại hóa và thiết kế mới các phương tiện cơ giới, hệ thống động lực tàu thủy.
  • Nghiên cứu tăng công suất riêng, giảm mức tiêu thụ nhiên liệu, giảm mức độ ô nhiễm môi trường của động cơ đốt trong và phương tiện cơ giới.
  • Nghiên cứu sử dụng năng lượng mới, nhiên liệu thay thế cho động cơ đốt trong và phương tiện cơ giới.

Hình ảnh tiêu biểu

           Hoạt động chung 

         Đào tạo sau đại học

 

            Hoạt động KHCN