Liên hệ

Khoa cơ khí

Điện thoại:   069.515341, 043.7541196

Email: khoacokhi@mta.edu.vn

Địa chỉ liên hệ: Phòng 1113, tầng 11 nhà S6 Học viện Kỹ thuật Quân sự, 236 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Hình ảnh tiêu biểu