Học viện nghiệm thu đề tài “Một số mô hình Toán học trong mô phỏng trận đánh”

     Ngày 22/01/2019, tại phòng 1906 nhà S1, Học viện KTQS tổ chức nghiệm thu đề tài định hướng “Một số mô hình Toán học trong mô phỏng trận đánh” do Thiếu tá TS Hy Đức Mạnh - Giáo viên Bộ môn Toán/Khoa Công nghệ Thông tin làm Chủ nhiệm đề tài. Đến dự buổi nghiệm thu có Thiếu tướng PGS. TS Lê Kỳ Nam - Phó Giám đốc Học viện và các đồng chí giáo viên trong Bộ môn Toán.

     Tham gia Hội đồng nghiệm thu có: Thượng tá PGS. TS Ngô Thành Long - Viện Công nghệ Mô phỏng, Chủ tịch Hội đồng; Thiếu tá TS Đỗ Anh Tuấn - Giáo viên Bộ môn Toán, Thư ký Hội đồng; Trung tá TS Nguyễn Trung Kiên - Viện Công nghệ Mô phỏng, Phản biện 1; TS Đào Trọng Quyết - Học viện Tài chính, Phản biện 2; Đại tá PGS. TS Hồ Đức Vinh - Khoa Chỉ huy Tham mưu Kỹ thuật, Ủy viên.

     Đề tài “Một số mô hình Toán học trong mô phỏng trận đánh” đã khảo sát một số mô hình toán học cho loại hình tác chiến đồng nhất giữa hai lực lượng đối lập và đề xuất mô hình toán học mới cho trường hợp có nhiều lực lượng cùng tham gia chống lại một lực lượng đối lập. Kết quả chính của đề tài đã được đăng trên 1 tạp chí khoa học trong nước và 1 tạp chí khoa học quốc tế thuộc danh mục Scopus.

K12nghiemthuĐTHV

     Sau khi nghe Thiếu tá TS Hy Đức Mạnh thay mặt nhóm nghiên cứu báo cáo kết quả, các sản phẩm của đề tài, Hội đồng nghiệm thu đã thống nhất đánh giá: Kết quả nghiên cứu của đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn; đề tài hoàn thành vượt mức số lượng sản phẩm đã đăng ký theo đề cương nghiên cứu. Hội đồng đã đồng ý nghiệm thu và thống nhất đánh giá đề tài đạt kết quả Xuất sắc.

Anh Tuấn - Khoa Công nghệ Thông tin

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan nào!

THÔNG BÁO