Học viện tổ chức Hội nghị khoa học các nhà nghiên cứu trẻ lần thứ XIV - năm 2019

     Thực hiện Kế hoạch Số: 83/KH-SĐH ngày 11/01/2019 của Phòng Sau đại học đã được Giám đốc Học viện phê duyệt, ngày 14/01/2019, Phòng Sau đại học phối hợp cùng các Khoa, Viện chuyên ngành và Hệ Quản lý học viên sau đại học tổ chức Hội nghị khoa học các nhà nghiên cứu trẻ lần thứ XIV - năm 2019.

     Hội nghị là diễn đàn để giáo viên, cán bộ nghiên cứu trẻ, các NCS, học viên cao học trình bày những kết quả nghiên cứu mới nhất của mình. Hội nghị cũng là nơi trao đổi thông tin và tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu trẻ tiếp nhận những ý kiến đóng góp, phản biện của các chuyên gia, nhà khoa học đi trước để hoàn thiện kết quả nghiên cứu cũng như xác định rõ hơn hướng nghiên cứu của mình trong tương lai.

     Hội nghị khoa học các nhà nghiên cứu trẻ lần thứ XIV - năm 2019 có 156 báo cáo khoa học được đăng ký tại 22 Tiểu ban khoa học thuộc các lĩnh vực: Vật lý - Hóa học; Công nghệ thông tin; Cơ khí; Vũ khí; Động lực; Hàng không Vũ trụ; Vô tuyến điện tử; Điều khiển; Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt và Chỉ huy tham mưu kỹ thuật trong đó có 03 Tiểu ban khoa học thực hiện báo cáo bằng tiếng Anh, đó là: Tiểu ban Vật lý, Tiểu ban Công nghệ thông tin 1, Tiểu ban Điện tử Viễn thông 1.

GSTSNguyễnThanhThủ...

GS. TS Nguyễn Thanh Thủy - Đại học Công nghệ/ĐHQGHN, báo cáo tại Khoa Công nghệ thông tin

     Điều đặc biệt tại Hội nghị khoa học các nhà nghiên cứu trẻ năm 2019 đó là, đã mời được các chuyên gia trong và ngoài Học viện báo cáo tại các Tiểu ban thuộc các khoa chuyên ngành nhằm cung cấp thông tin về các kết quả nghiên cứu mới nhất và những hướng nghiên cứu hiện nay đang được các nhà khoa học trên thế giới quan tâm để định hướng nghiên cứu cho các nhà nghiên cứu trẻ tại Học viện KTQS trong tương lai, đó là:

     1. GS. TS Nguyễn Thanh Thủy - Đại học Công nghệ/ĐHQGHN, báo cáo tại Khoa Công nghệ thông tin;

     2. TS Dương Công Hùng và TS Tạ Văn Dương - Học viện KTQS, báo cáo tại Khoa Vũ khí;

     3. TS Vũ Đình Quý - Đại học Bách khoa Hà Nội, báo cáo tại Khoa Hàng không Vũ trụ;

     4. GS. TS Huỳnh Hữu Tuệ - Trường Đại học Quốc tế/ĐHQG TpHCM, báo cáo tại Khoa Vô tuyến điện tử;

     5. PGS. TS Nguyễn Tương Lai - Học viện KTQS, báo cáo tại Viện Kỹ thuật Công trình đặc biệt.

     Sau Hội nghị, các Tiểu ban khoa học sẽ lựa chọn các báo cáo khoa học có gia trị để đăng tải trên Tạp chí Khoa học & Kỹ thuật - Học viện KTQS (số đặc biệt dành riêng cho Hội nghị khoa học các nhà nghiên cứu trẻ) và Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học các nhà nghiên cứu trẻ lần thứ XIV - năm 2019. Với những báo cáo được các Tiểu ban khoa học lựa chọn đề nghị đăng tại Tạp chí Khoa học & Kỹ thuật của Học viện, Ban tổ chức sẽ tổng hợp gửi xin ý kiến phản biện trước khi đăng theo quy định hiện hành của Tạp chí.

K7HNKH2

Báo cáo viên báo cáo tại Tiểu ban Chỉ huy Tham mưu kỹ thuật

k22anh1

Báo cáo viên báo cáo tại Tiểu ban Vũ khí - Khí tài quang

Vũ Cao Cường - Phòng Sau đại học

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan nào!

THÔNG BÁO