V/v tổ chức giao đồ án tốt nghiệp cho sinh viên Hệ kỹ sư dân sự Khóa 13 và sinh viên các khóa (diện tốt nghiệp chậm, học vượt)

Toàn văn thông báo và danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận ĐATN xem trong file đính kèm thông báo này.

Tệp tin đính kèm

  1. thôngbáonhậnĐATNkhóa13tháng12019.doc 1/11/2019 9:12:29 AM
  2. Khóa13nhậnĐATNgửicácKhoa.xls 1/11/2019 9:12:29 AM

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan nào!

THÔNG BÁO