Học viện tổ chức buổi Thông tin chuyên đề về “Xây dựng Đại học nghiên cứu”

     Ngày 07/11, Học viện KTQS tổ chức buổi Thông tin chuyên đề về “Xây dựng Đại học nghiên cứu” và mời hai chuyên gia: GS. TS Nguyễn Hữu Đức - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu về “Kinh nghiệm xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành Đại học nghiên cứu” và TS. Nghiêm Xuân Huy - Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng Giáo dục - Đào tạo/Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu về “Xếp hạng đại học, các tiêu chí xếp hạng quốc tế, kinh nghiệm để đạt được thứ hạng cao trong các bảng xếp hạng quốc tế, đặc biệt là đối với bảng xếp hạng QS”. Tham dự buổi Thông tin chuyên đề có Trung tướng GS. TSKH Nguyễn Công Định - Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; đại diện chỉ huy các Khoa, Viện, Trung tâm, các Phòng, Ban trực thuộc Học viện và toàn thể giáo viên trong Học viện.

P2ĐHNC1

     Mở đầu buổi Thông tin chuyên đề, GS. TS Nguyễn Hữu Đức giới thiệu tổng quan về Đại học Quốc gia Hà Nội, bảng xếp hạng QS, đại học định hướng nghiên cứu, đại học hướng tới đổi mới, sáng tạo trong cuộc Cách mạng 4.0. Tiếp theo TS. Nghiêm Xuân Huy trình bày hệ thống các tổ chức xếp hạng trên thế giới; giới thiệu bộ chỉ số QS ASIA Uni Ranking; Phương pháp xếp hạng QS ASIA University Ranking; một số giải pháp nâng cao vị trí xếp hạng trong bảng QS như: Thúc đẩy mạng lưới nghiên cứu quốc tế, mở các chương trình đào tạo quốc tế, mời giảng viên quốc tế, trao đổi sinh viên quốc tế….

P2ĐHNC2

     Sau khi nghe hai chuyên gia của Đại học Quốc gia Hà Nội trình bày thông tin chuyên đề, cán bộ, giáo viên Học viện đã có nhiều câu hỏi nhằm làm sáng tỏ hơn nữa những tiêu chí của Đại học nghiên cứu, đồng thời trao đổi kinh nghiệm giải quyết những khó khăn của một trường đại học khi phấn đấu đạt các tiêu chí để tham gia vào bảng xếp hạng QS của châu Á và thế giới...

     Kết thúc buổi Thông tin chuyên đề, Giám đốc Học viện cảm ơn hai chuyên gia đã dành thời gian quý báu để thông tin cho cán bộ, giáo viên Học viện những kiến thức về xây dựng Đại học nghiên cứu, đồng thời bày tỏ mong muốn các chuyên gia của Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tiếp tục giúp đỡ Học viện trong quá trình phấn đấu đạt được những tiêu chí trong bảng xếp hạng QS nhằm hướng đến mục tiêu đến năm 2030, Học viện sẽ lọt vào top 700 trường đại học hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng này.

Nguyễn Đức Lộc - P2

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan nào!

THÔNG BÁO