Đảng ủy Học viện tổ chức Hội nghị Tập huấn cấp ủy viên năm 2018

     Ngày 03/11, tại Phòng Hội thảo, Nhà S4, Đảng ủy Học viện đã tổ chức Hội nghị Tập huấn cấp uỷ viên năm 2018. Được sự uỷ quyền của đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Học viện, Đại tá Nguyễn Minh Thắng - Đảng uỷ viên Đảng ủy Học viện, Chủ nhiệm Chính trị đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

     Tham dự Hội nghị Tập huấn có các đồng chí báo cáo viên của cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện và Phòng Chính trị; các đồng chí Chi uỷ viên lần đầu tham gia cấp uỷ và các đồng chí trợ lý các ban, bộ phận của Phòng Chính trị.

P1ủyviên

     Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm Chính trị nhấn mạnh: Trong những năm qua, Đảng uỷ Học viện, cấp uỷ, chỉ huy các cấp đã luôn quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cấp uỷ viên gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì, xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với xây dựng đội ngũ đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt việc tập huấn đội ngũ cấp uỷ viên gắn với bồi dưỡng cán bộ sau bổ nhiệm nhằm xây dựng đội ngũ cấp uỷ viên, cán bộ lãnh đạo, chỉ huy quản lý các cấp tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống; đủ tiêu chuẩn, uy tín, tín nhiệm; có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

     Nội dung Hội nghị Tập huấn cấp uỷ viên năm 2018 tập trung giới thiệu về công tác nắm, quản lý, giáo dục tư tưởng, quy định về chế độ công tác giáo dục chính trị và công tác thi đua khen thưởng; hướng dẫn một số nội dung về công tác xây dựng Chi bộ, chế độ, quy trình tổ chức sinh hoạt, ra nghị quyết lãnh đạo và một số vấn đề về công tác hành chính Đảng của Chi bộ; hướng dẫn tiến hành công tác kiểm tra, giám sát xem xét giải quyết vụ việc đối với đảng viên của Chi bộ; một số nội dung về công tác nắm, quản lý chất lượng chính trị nội bộ của tổ chức, cá nhân thuộc quyền và trách nhiệm của cấp uỷ, chỉ huy đơn vị.

     Sau 1 ngày làm việc khẩn trưởng, nghiêm túc, với tinh thần, trách nhiệm cao, Hội nghị Tập huấn đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình và đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Các đồng chí tham gia Hội nghị đã chấp hành nghiêm kỷ luật, các quy định của Hội nghị, đảm bảo quân số; tích cực nghiên cứu, trao đổi về các nội dung được giới thiệu, làm cơ sở để tiếp tục triển khai thực hiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả tiến hành hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị ở Chi bộ, cơ quan, đơn vị mình.             

                                                                                 Ban Tổ chức - P1

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan nào!

THÔNG BÁO