Quyết định v/v nâng 2 mức cảnh cáo học đường và buộc thôi học, đình chỉ học tập đối với 36 sinh viên không nộp học phí học kỳ I năm học 2018-2019

Tệp tin đính kèm

  1. 2018_3700.pdf 10/25/2018 5:09:55 PM

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan nào!

THÔNG BÁO