Học viện KTQS tổ chức Tọa đàm “Đại học thông minh”

     Ngày 18/10/2018, Học viện KTQS đã tổ chức buổi Tọa đàm “Đại học thông minh”. Tham dự buổi tọa đàm có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; Ban Chỉ huy, cán bộ, giáo viên của các khoa, viện, trung tâm; Ban Chỉ huy Phòng, Trưởng ban, trợ lý của các cơ quan. Trung tướng Nguyễn Công Định - Giám đốc Học viện chủ trì buổi Tọa đàm.

anhgd1

Trung tướng Nguyễn Công Định - Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo tại buổi Tọa đàm

p8toadam2
 Toàn cảnh buổi Tọa đàm

     Mục đích của buổi Tọa đàm nhằm cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ việc thống nhất nhận thức cho cán bộ, giáo viên Học viện KTQS về các nội dung liên quan đến “Đại học thông minh”, góp phần thực hiện tốt Chương trình hành động của Học viện KTQS đáp ứng yêu cầu của cuộc CMCN 4.0; phục vụ trực tiếp cho Dự án xây dựng Nhà trường thông minh tại Học viện KTQS.

     Nội dung chính của buổi Tọa đàm tập trung vào 2 vấn đề: (1) Một số vấn đề về “Đại học thông minh”; (2) Hạ tầng CNTT, công tác đảm bảo an ninh, ATTT trong “Đại học thông minh”.

anh2
Đại tá Nguyễn Hoàng Vũ - Trưởng phòng Thông tin KHQS 
giới thiệu một số thông tin về “Đại học thông minh”

     Trên cơ sở Chuyên san “Đại học thông minh” và những tư liệu đã tìm kiếm, tổng hợp, Đại tá Nguyễn Hoàng Vũ - Trưởng phòng Thông tin KHQS đã cung cấp cho các đồng chí tham dự Tọa đàm thông tin tổng quan về đại học thông minh và một số thành tố quan trọng trong “Đại học thông minh”, đó là: Sư phạm thông minh, giảng dạy thông minh, trung tâm học liệu thông minh, e-Learning thông minh, khuôn viên thông minh và công nghệ thông minh.

     Trung tá Nguyễn Hoàng Sinh - Trưởng Trung tâm Công nghệ thông tin đã trình bày một số thông tin về: Cơ sở hạ tầng CNTT; các yêu cầu về phần cứng phần mềm, kết nối hạ tầng mạng; hệ thống giám sát; công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong “Đại học thông minh”.

     Phần thảo luận diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến trao đổi về các vấn đề liên quan đến xây dựng “Đại học thông minh” tại Học viện KTQS như: Một số thách thức đối với việc áp dụng phương pháp giảng dạy thông minh; hoạt động KHCN trong môi trường “Đại học thông minh”; công tác xây dựng CSDL của Trung tâm học liệu, xây dựng CSDL bài giảng đảm bảo các yêu cầu đào tạo của đại học thông minh, một số định hướng ứng dụng công nghệ mô phỏng, thực tại ảo trong huấn luyện đào tạo; vấn đề đảm bảo ATTT trong “Đại học thông minh”…

     Kết luận buổi Tọa đàm, Giám đốc Học viện chỉ đạo thực hiện tiếp một số nội dung sau:

     - Với sự ảnh hưởng mạnh mẽ của CMCN 4.0, xây dựng Nhà trường thông minh là một xu thế tất yếu, Học viện không thể đứng ngoài cuộc. Đây cũng là cơ sở để Học viện thực hiện mục tiêu dài hạn phát triển Học viện theo mô hình đại học nghiên cứu, đạt các tiêu chí của đại học nghiên cứu.

     - Vai trò của “con người” là rất quan trọng, đặc biệt là đội ngũ giáo viên, cán bộ các cơ quan trong xây dựng nhà trường thông minh tại Học viện, cụ thể là nhiệm vụ áp dụng phương pháp giảng dạy thông minh, nghiên cứu thay đổi chương trình đào tạo, xây dựng CSDL bài giảng phục vụ giảng dạy thông minh và đào tạo trực tuyến (e-Learing).

     - Ngoài vấn đề “công nghệ” và “con người”, cần chú trọng xây dựng đồng thời chính sách, các quy chế, quy định nhằm đảm bảo vận hành, chỉ huy, điều hành nhà trường.

     - Để đảm bảo đủ CSDL đảm bảo hoạt động đào tạo, NCKH của nhà trường thông minh cần từng bước xây dựng các CSDL của Trung tâm học liệu; xây dựng CSDL bài giảng điện tử cho e-Learning…

     - Chỉ huy, lãnh đạo các cơ quan, khoa, viện, trung tâm tiếp tục quán triệt để đội ngũ cán bộ, giáo viên chủ động tìm hiểu các tư liệu về “Đại học thông minh”, về những lợi ích mang lại cũng như vai trò trách nhiệm của từng cá nhân khi Học viện phát triển thành Nhà trường thông minh.

     - Giao cho Phòng Thông tin KHQS tiếp tục tìm kiếm, tổng hợp, cập nhật lên Cổng thông tin điện tử nội bộ các thông tin tổng quan, kèm các bài viết chuyên sâu về “Đại học thông minh” và “Đại học nghiên cứu” nhằm thống nhất nhận thức chung cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học viên trong Học viện.

Phòng Thông tin KHQS

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan nào!

THÔNG BÁO