Tuyển sinh đào tạo hệ Kỹ sư Dân sự tại Học viện KTQS năm 2018

Chỉ tiêu và ngành đào tạo hệ dân sự

TT

Ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp xét tuyển

1

Công nghệ thông tin

7480201

70

A00 và A01

2

Khoa học máy tính

7480101

50

3

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

7520207

70

4

Kỹ thuật điều khiển và Tự động hoá

7520216

70

5

Kỹ thuật Cơ điện tử

7520114

40

Phương thức xét tuyển đào tạo kỹ sư dân sự

-  Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2018

- Điểm xét trúng tuyển: Theo từng ngành, không phân biệt giữa 02 tổ hợp A00 và A01;

- Điều kiện xét bằng điểm:

Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:

1) Tiêu chí 1: Thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

2) Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2, như sau: Thí sinh có điểm thi môn Lý cao hơn sẽ trúng tuyển.

3) Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, như sau: Thí sinh có điểm thi môn Hóa hoặc môn tiếng Anh cao hơn sẽ trúng tuyển.

Điểm trúng tuyển hệ kỹ sư dân sự trong 3 năm gần đây

Ngành/Chuyên ngành

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

A00

A01

A00

A01/D07

A00&A01

Công nghệ thông tin

23,50

22,50

23,5

23,5

24,5

Khoa học máy tính

20,25

18,25

19,25

21

Không tuyển sinh

Truyền thông mạng máy tính

20,75

19,75

21,0

21,25

Không tuyển sinh

Kỹ thuật phần mềm

22,50

21,75

22,5

22,5

23,50

Hệ thống thông tin

19,75

18,00

19,75

20,0

Không tuyển sinh

Kỹ thuật điện, điện tử

20,50

18,75

20,0

20,0

21,0

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

21,50

19,25

21,25

21,25

22,25

Điện tử Y sinh

Kỹ thuật Cơ khí/ Chế tạo máy

19,25

16,75

18,5

18,5

Không tuyển sinh

Kỹ thuật Cơ khí/ Kỹ thuật Ô tô

Kỹ thuật Cơ điện tử

20,00

19,25

19,75

19,5

22,0

Kỹ thuật Xây dựng

18,50

15,00

17,5

18,5

20,0

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

17,50

20,50

16,0

16,0

Không tuyển sinh

Công nghệ Hóa học

17,50

15,00

16,0

15,0

Không tuyển sinh

Kỹ thuật môi trường

 

 

16,0

17,0

Không tuyển sinh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan nào!

THÔNG BÁO